ĐƯỜNG CAO TỐC

Dự án đường cao tốc La Sơn – Túy Loan thuộc đường Hồ Chí Minh bắt đầu tại phía Nam cầu Tuần, tuyến tránh TP Huế, kết thúc tại Túy Loan (Đà Nẵng) dài khoảng 80 km với tổng mức đầu tư 11.500 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, tuyến này cùng với tuyến Đà Nẵng – Quảng Ngãi sẽ góp phần nối thông toàn tuyến nhánh đông đường Hồ Chí Minh và hoàn thiện một phần tuyến cao tốc Bắc – Nam.


(+84) 234 3751 703

Websales Facebook Đồng Lâm Kênh youtube Đồng Lâm Alibaba Đồng Lâm