Cơ Hội Việc Làm

DONGLAM CEMENT [03/2020] Nhân viên mua hàng

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [03/2020] Nhân viên mua hàng

DONGLAM CEMENT [02/2020] Giám đốc điều hành mỏ đá sét

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [02/2020] Giám đốc điều hành mỏ đá sét

DONGLAM CEMENT [02/2020] Kỹ thuật viên đo lường & điều khiển

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [02/2020] Kỹ thuật viên đo lường & điều khiển

DONGLAM CEMENT [02/2020] – Nhân viên quản lý kho (Vật tư thiết bị)

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [02/2020] – Nhân viên quản lý kho (Vật tư thiết bị)

DONGLAM CEMENT [01/2020] Nhân viên kế toán

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [01/2020] Nhân viên kế toán

DONGLAM TRADING – Quản lý & Nhân viên kinh doanh 2020

Công Ty Cổ Phần Thương mại và Đầu tư Đồng Lâm hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Đầu tư & Thương mại các sản phẩm của Công ty Cổ phần Xi Măng Đồng Lâm bao gồm Clinker, Xi măng công nghiệp, Xi măng dân dụng PCB 30, PCB 40. .. … Tiếp tục đọc DONGLAM TRADING – Quản lý & Nhân viên kinh doanh 2020

DONGLAM CEMENT [2020] Chuyên viên kỹ thuật Cơ Khí (Kỹ sư cơ khí)

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [2020] Chuyên viên kỹ thuật Cơ Khí (Kỹ sư cơ khí)

DONGLAM CEMENT [12/2019] Kỹ sư vận hành nghiền

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [12/2019] Kỹ sư vận hành nghiền

DONGLAM CEMENT [2020] Công nhân kỹ thuật bảo trì, sửa chữa cơ khí

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ĐỒNG LÂM CHỦ SỞ HỮU THƯƠNG HIỆU XI MĂNG ĐỒNG LÂM LÀ MỘT TRONG CÁC THƯƠNG HIỆU XI MĂNG HÀNG ĐẦU TẠI MIỀN TRUNG VIỆT NAM. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [2020] Công nhân kỹ thuật bảo trì, sửa chữa cơ khí

DONGLAM CEMENT [2020] Công nhân vận hành thiết bị sản xuất xi măng

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [2020] Công nhân vận hành thiết bị sản xuất xi măng


(+84) 234 3751 703

Websales Facebook Đồng Lâm Kênh youtube Đồng Lâm Alibaba Đồng Lâm