Khi nhập xi măng về còn nóng, Tôi dùng ngay có được không? Có ảnh hưởng đến chất lượng bêtông không?

Khi nhập về xi măng đang còn nóng tốt nhất là nên không sử dụng ngay. Nếu cần dùng gấp thì đối với những hạng mục như xây, tô. Còn sử dụng để đổ bê tông là không nên sử dụng đổ bê tông kết khối dễ dẫn tới nứt è phá hoại cấu kiện công trình (do ứng suất nhiệt trong bê tông.
Trong quá trình đỗ bê tông nếu nhiệt độ > 300C không được đổ bê tông. Dễ nứt do ứng suất nhiệt. cách đo nhiệt độ thực tế trong công trường người ta thường dùng thiết bị đo nhiệt độ bê tông hoặc nhiệt kế.


(+84) 234 3751 703

Websales Facebook Đồng Lâm Kênh youtube Đồng Lâm Alibaba Đồng Lâm