Lúc bảo dưỡng bêtông, sau khi ngâm nước xong thì thấy có lớp màng? Vì sao? Cách khắc phục?

Lúc bảo dưỡng bê tông khi ngâm nước xong thấy có lớp màng. Đó chính là CaCO3 do Ca(OH)2 nhã ra từ quá trình thủy hóa các khoáng trong xi măng tác dụng với CO2 trong không khí.
Cách khắc phục: dùng phụ gia hoạt tính, hoặc xây bờ ngăn bê tông tiếp xúc với nước thường xuyên. Hạn chế quá trình nhã vôi của xi măng trong bê tông.


(+84) 234 3751 703

Websales Facebook Đồng Lâm Kênh youtube Đồng Lâm Alibaba Đồng Lâm