Cơ hội nghề nghiệp

DONGLAM CEMENT [02/2019] Phó phòng Vật tư Hậu cần
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 28/02/2019

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ năm. Để đáp ứng yêu cầu … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [02/2019] Phó phòng Vật tư Hậu cần

DONGLAM CEMENT [01-02/2019] Kỹ sư bảo trì thiết bị điện DCS
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 28/02/2019

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ năm. Để đáp ứng yêu cầu … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [01-02/2019] Kỹ sư bảo trì thiết bị điện DCS

DONGLAM CEMENT [Tuyển dụng đi làm sau Tết] Công nhân kỹ thuật hàn
 • Số lượng: 03
 • Ngày kết thúc: 28/02/2019

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ năm. Để đáp ứng yêu cầu … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [Tuyển dụng đi làm sau Tết] Công nhân kỹ thuật hàn

DONGLAM CEMENT [Tuyển dụng đi làm sau Tết] Công nhân kỹ thuật bảo trì, sửa chữa điện phụ trợ
 • Số lượng: 3
 • Ngày kết thúc: 28/02/2019

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ năm. Để đáp ứng yêu cầu … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [Tuyển dụng đi làm sau Tết] Công nhân kỹ thuật bảo trì, sửa chữa điện phụ trợ

DONGLAM CEMENT [Tuyển dụng đi làm sau Tết] Công nhân chất xếp bao xi măng (LĐPT)
 • Số lượng: 10
 • Ngày kết thúc: 28/02/2019

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ năm. Để đáp ứng yêu cầu … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [Tuyển dụng đi làm sau Tết] Công nhân chất xếp bao xi măng (LĐPT)

DONGLAM CEMENT [Tuyển dụng đi làm sau Tết] Công nhân vận hành thiết bị sản xuất xi măng
 • Số lượng: 10
 • Ngày kết thúc: 28/02/2019

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ năm. Để đáp ứng yêu cầu … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [Tuyển dụng đi làm sau Tết] Công nhân vận hành thiết bị sản xuất xi măng

DONGLAM CEMENT [Tuyển dụng đi làm sau Tết] Công nhân kỹ thuật bảo trì, sửa chữa cơ khí
 • Số lượng: 10
 • Ngày kết thúc: 28/01/2019

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ năm. Để đáp ứng yêu cầu … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [Tuyển dụng đi làm sau Tết] Công nhân kỹ thuật bảo trì, sửa chữa cơ khí

DONGLAM CEMENT – Nhân viên phân tích hóa
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 30/11/2018
 • Đã hết hạn

MẪU ĐƠN DỰ TUYỂN Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ năm. Để … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT – Nhân viên phân tích hóa

DONGLAM CEMENT – Chương trình thực tập sinh Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 2018
 • Số lượng: 21
 • Ngày kết thúc: 17/11/2018
 • Đã hết hạn

Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của Doanh nghiệp, chúng tôi luôn trân trọng sự đóng góp của mỗi cá nhân trong tập thể lao động, đồng thời tạo lập môi trường làm việc năng động, sáng tạo, công bằng … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT – Chương trình thực tập sinh Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 2018

DONGLAM CEMENT [10,11-2018] Chuyên viên Công nghệ thông tin, Nhân viên thí nghiệm ứng dụng
 • Số lượng: 02
 • Ngày kết thúc: 15/11/2018
 • Đã hết hạn

MẪU ĐƠN DỰ TUYỂN Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [10,11-2018] Chuyên viên Công nghệ thông tin, Nhân viên thí nghiệm ứng dụng


(+84) 234 3751 703

Websales Facebook Đồng Lâm Kênh youtube Đồng Lâm Alibaba Đồng Lâm