Cơ hội nghề nghiệp

DONGLAM CEMENT – Chuyên viên nhân sự
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 20/10/2020

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT – Chuyên viên nhân sự

DONGLAM CEMENT – Chuyên viên kỹ thuật điện
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 20/10/2020

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT – Chuyên viên kỹ thuật điện

DONGLAM CEMENT – Chuyên viên kỹ thuật cơ
 • Số lượng: 02
 • Ngày kết thúc: 20/10/2020

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT – Chuyên viên kỹ thuật cơ

DONGLAM CEMENT – Kỹ sư cơ khí khu vực
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 20/10/2020

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT – Kỹ sư cơ khí khu vực

DONGLAM CEMENT – Công nhân kỹ thuật bảo trì, sữa chữa cơ khí
 • Số lượng: 04
 • Ngày kết thúc: 20/10/2020

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT – Công nhân kỹ thuật bảo trì, sữa chữa cơ khí

DONGLAM CEMENT – Nhân viên lấy mẫu, gia công mẫu
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 20/10/2020

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT – Nhân viên lấy mẫu, gia công mẫu

DONGLAM TRADING – CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ KỸ THUẬT
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 31/8/2020

Công Ty Cổ Phần Thương mại và Đầu tư Đồng Lâm hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Đầu tư & Thương mại các sản phẩm của Công ty Cổ phần Xi Măng Đồng Lâm bao gồm Clinker, Xi măng công nghiệp, Xi măng dân dụng PCB 30, PCB 40… … Tiếp tục đọc DONGLAM TRADING – CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ KỸ THUẬT

DONGLAM TRADING – CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG DỰ ÁN
 • Số lượng: 02
 • Ngày kết thúc: 31/8/2020

Công Ty Cổ Phần Thương mại và Đầu tư Đồng Lâm hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Đầu tư & Thương mại các sản phẩm của Công ty Cổ phần Xi Măng Đồng Lâm bao gồm Clinker, Xi măng công nghiệp, Xi măng dân dụng PCB 30, PCB 40… … Tiếp tục đọc DONGLAM TRADING – CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG DỰ ÁN

DONGLAM TRADING – QUẢN LÝ/ CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG (Kênh cửa hàng vật liệu xây dựng)
 • Số lượng: 05
 • Ngày kết thúc: 31/8/2020

Công Ty Cổ Phần Thương mại và Đầu tư Đồng Lâm hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Đầu tư & Thương mại các sản phẩm của Công ty Cổ phần Xi Măng Đồng Lâm bao gồm Clinker, Xi măng công nghiệp, Xi măng dân dụng PCB30, PCB40… Với nhận … Tiếp tục đọc DONGLAM TRADING – QUẢN LÝ/ CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG (Kênh cửa hàng vật liệu xây dựng)

DONGLAM CEMENT [05/2020] Chuyên viên công nghệ thông tin
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 10/05/2020
 • Đã hết hạn

  Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh nghiệp, chúng tôi … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [05/2020] Chuyên viên công nghệ thông tin


(+84) 234 3751 703

Websales Facebook Đồng Lâm Kênh youtube Đồng Lâm Alibaba Đồng Lâm