Cơ hội nghề nghiệp

DONGLAM CEMENT [07/2018] Nhân viên thống kê, báo cáo sản xuất
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 31/07/2018

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [07/2018] Nhân viên thống kê, báo cáo sản xuất

DONGLAM CEMENT [07/2018] Phó Phòng Vật tư Hậu cần
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 31/07/2018

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [07/2018] Phó Phòng Vật tư Hậu cần

DONGLAM CEMENT [07/2018] – Công nhân vận hành, bảo trì, lao động phổ thông
 • Số lượng: 20
 • Ngày kết thúc: 31/07/2018

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [07/2018] – Công nhân vận hành, bảo trì, lao động phổ thông

DONGLAM CEMENT [07/2018] – Kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện
 • Số lượng: 3
 • Ngày kết thúc: 31/07/2018

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [07/2018] – Kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện

DONGLAM TRADING [05/2018] – Nhân viên thương vụ
 • Số lượng: 09
 • Ngày kết thúc: 30/05/2018

Công Ty Cổ Phần Thương mại và Đầu tư Đồng Lâm hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Đầu tư & Thương mại các sản phẩm của Công ty Cổ phần Xi Măng Đồng Lâm bao gồm Clinker, Xi măng công nghiệp, Xi măng dân dụng PCB 30, PCB 40. .. Với nhận thức … Tiếp tục đọc DONGLAM TRADING [05/2018] – Nhân viên thương vụ

DONGLAM CEMENT [01/2018] Nhân viên An toàn – vệ sinh lao động
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 30/01/2018
 • Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [01/2018] Nhân viên An toàn – vệ sinh lao động

DONGLAM CEMENT [11/2017] – Nhân viên vận hành thiết bị sản xuất xi măng
 • Số lượng: 03
 • Ngày kết thúc: 15/12/2017
 • Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ năm. Để đáp ứng yêu cầu … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [11/2017] – Nhân viên vận hành thiết bị sản xuất xi măng

DONGLAM CEMENT [11/2017] – Nhân viên lấy mẫu, gia công mẫu
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 30/11/2017
 • Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [11/2017] – Nhân viên lấy mẫu, gia công mẫu

DONGLAM CEMENT [11/2017] – Nhân viên Thống kê sản xuất
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 15/11/2017
 • Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [11/2017] – Nhân viên Thống kê sản xuất

DONGLAM CEMENT [11/2017] NV phụ trách Giải quyết khiếu nại và Dịch vụ kỹ thuật
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 30/11/2017
 • Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [11/2017] NV phụ trách Giải quyết khiếu nại và Dịch vụ kỹ thuật


(+84) 234 3751 703

Websales Facebook Đồng Lâm Kênh youtube Đồng Lâm Alibaba Đồng Lâm