Cơ hội nghề nghiệp

DONGLAM CEMENT – Kỹ sư cơ khí
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 30/06/2021

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT – Kỹ sư cơ khí

[DONGLAM TRADING] Trưởng phòng kinh doanh – Khách hàng Dự án
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 30/06/2021

Công Ty Cổ Phần Thương mại và Đầu tư Đồng Lâm hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Đầu tư & Thương mại các sản phẩm của Công ty Cổ phần Xi Măng Đồng Lâm bao gồm Clinker, Xi măng công nghiệp, Xi măng dân dụng PCB30, PCB40… Với nhận thức … Tiếp tục đọc [DONGLAM TRADING] Trưởng phòng kinh doanh – Khách hàng Dự án

[DONGLAM CEMENT] – Nhân viên Kế toán ngân quỹ
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 15/05/2021

Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc [DONGLAM CEMENT] – Nhân viên Kế toán ngân quỹ

[DONGLAM CEMENT] – Công nhân chất xếp xi măng bao
 • Số lượng: 05
 • Ngày kết thúc: 11/04/2021

  Chức danh và nhiệm vụ: Yêu cầu Công nhân chất xếp bao xi măng (Lao động phổ thông) : Số lượng 04 1. Thực hiện bốc xếp xi măng bao lên phương tiện vận chuyển cho khách hàng. –    Tiếp nhận thông tin từ công nhân giao nhận – … Tiếp tục đọc [DONGLAM CEMENT] – Công nhân chất xếp xi măng bao

DONGLAM TRADING 2021 – Chuyên viên bán hàng kênh CH VLXD – Đà Nẵng, Quảng Nam, Kontum, Quảng Ngãi
 • Số lượng: 03
 • Ngày kết thúc: 15/03/2021
 • Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Thương mại và Đầu tư Đồng Lâm hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Đầu tư & Thương mại các sản phẩm của Công ty Cổ phần Xi Măng Đồng Lâm bao gồm Clinker, Xi măng công nghiệp, Xi măng dân dụng PCB30, PCB40… Với nhận … Tiếp tục đọc DONGLAM TRADING 2021 – Chuyên viên bán hàng kênh CH VLXD – Đà Nẵng, Quảng Nam, Kontum, Quảng Ngãi

DONGLAM TRADING 2021 – Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật (Bình Định)
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 15/03/2021
 • Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Thương mại và Đầu tư Đồng Lâm hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Đầu tư & Thương mại các sản phẩm của Công ty Cổ phần Xi Măng Đồng Lâm bao gồm Clinker, Xi măng công nghiệp, Xi măng dân dụng PCB 30, PCB 40… … Tiếp tục đọc DONGLAM TRADING 2021 – Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật (Bình Định)

DONGLAM CEMENT – Chuyên viên kỹ thuật Điện
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 31/01/2021

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT – Chuyên viên kỹ thuật Điện

DONG LAM CEMENT – Chuyên viên Kỹ thuật Cơ
 • Số lượng: 02
 • Ngày kết thúc: 31/01/2021

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONG LAM CEMENT – Chuyên viên Kỹ thuật Cơ

DONGLAM CEMENT – Kỹ sư cơ khí khu vực
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 30/01/2021

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT – Kỹ sư cơ khí khu vực

DONGLAM TRADING – Trưởng phòng kinh doanh (Quảng Trị/ Huế)
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 28/02/2021
 • Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Thương mại và Đầu tư Đồng Lâm hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Đầu tư & Thương mại các sản phẩm của Công ty Cổ phần Xi Măng Đồng Lâm bao gồm Clinker, Xi măng công nghiệp, Xi măng dân dụng PCB30, PCB40… Với nhận … Tiếp tục đọc DONGLAM TRADING – Trưởng phòng kinh doanh (Quảng Trị/ Huế)


(+84) 976 657 658

Websales Facebook Đồng Lâm Kênh youtube Đồng Lâm Alibaba Đồng Lâm