Cơ hội nghề nghiệp

DONGLAM CEMENT – Nhân viên phân tích hóa
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 30/11/2018

MẪU ĐƠN DỰ TUYỂN Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ năm. Để … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT – Nhân viên phân tích hóa

DONGLAM CEMENT – Chương trình thực tập sinh Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 2018
 • Số lượng: 21
 • Ngày kết thúc: 17/11/2018

Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của Doanh nghiệp, chúng tôi luôn trân trọng sự đóng góp của mỗi cá nhân trong tập thể lao động, đồng thời tạo lập môi trường làm việc năng động, sáng tạo, công bằng … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT – Chương trình thực tập sinh Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 2018

DONGLAM CEMENT [10,11-2018] Chuyên viên Công nghệ thông tin, Nhân viên thí nghiệm ứng dụng
 • Số lượng: 02
 • Ngày kết thúc: 15/11/2018
 • Đã hết hạn

MẪU ĐƠN DỰ TUYỂN Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [10,11-2018] Chuyên viên Công nghệ thông tin, Nhân viên thí nghiệm ứng dụng

DONGLAM CEMENT [10,11-2018] Công nhân kỹ thuật bảo trì, sửa chữa cơ khí
 • Số lượng: 05
 • Ngày kết thúc: 15/11/2018
 • Đã hết hạn

MẪU ĐƠN DỰ TUYỂN Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [10,11-2018] Công nhân kỹ thuật bảo trì, sửa chữa cơ khí

DONGLAM CEMENT [11-2018] Kỹ sư Cơ khí, Công nghệ
 • Số lượng: 4
 • Ngày kết thúc: 15/11/2018

MẪU ĐƠN DỰ TUYỂN Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [11-2018] Kỹ sư Cơ khí, Công nghệ

DONGLAM CEMENT [09-2018] Nhân viên kế toán giá thành
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 15/09/2018
 • Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [09-2018] Nhân viên kế toán giá thành

DONGLAM CEMENT [09/2018] Nhân viên thư ký – phiên dịch Tiếng Anh
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 15/09/2018
 • Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [09/2018] Nhân viên thư ký – phiên dịch Tiếng Anh

DONGLAM CEMENT [10,11/2018] Phó Phòng Vật tư Hậu cần
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 15/11/2018

MẪU ĐƠN DỰ TUYỂN Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [10,11/2018] Phó Phòng Vật tư Hậu cần

DONGLAM CEMENT [09/2018] – Công nhân vận hành, bảo trì, lao động phổ thông
 • Số lượng: 12
 • Ngày kết thúc: 30/09/2018
 • Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [09/2018] – Công nhân vận hành, bảo trì, lao động phổ thông

DONGLAM CEMENT [09/2018] – Kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện
 • Số lượng: 4
 • Ngày kết thúc: 30/09/2018
 • Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [09/2018] – Kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện


(+84) 234 3751 703

Websales Facebook Đồng Lâm Kênh youtube Đồng Lâm Alibaba Đồng Lâm