Cơ hội nghề nghiệp

DONGLAM CEMENT [09/2019] Trợ lý – Trưởng Kiểm toán nội bộ
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 30/09/2019

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [09/2019] Trợ lý – Trưởng Kiểm toán nội bộ

DONGLAM CEMENT [09/2019] Phó Phòng Vật tư Hậu cần
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 30/09/2019

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [09/2019] Phó Phòng Vật tư Hậu cần

DONGLAM CEMENT [09/2019] Phó Giám đốc Nhân sự
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 30/09/2019

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [09/2019] Phó Giám đốc Nhân sự

DONGLAM CEMENT [09/2019] Công nhân vận hành thiết bị sản xuất xi măng
 • Số lượng: 04
 • Ngày kết thúc: 30/09/2019

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [09/2019] Công nhân vận hành thiết bị sản xuất xi măng

DONGLAM CEMENT [09/2019] Công nhân kỹ thuật bảo trì, sửa chữa cơ khí
 • Số lượng: 04
 • Ngày kết thúc: 30/09/2019

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [09/2019] Công nhân kỹ thuật bảo trì, sửa chữa cơ khí

DONGLAM CEMENT [09/2019] Nhân viên lấy mẫu, gia công mẫu
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 15/09/2019

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [09/2019] Nhân viên lấy mẫu, gia công mẫu

DONLAMCEMENT [09/2019] Kỹ thuật viên đo lường & điều khiển
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 30/09/2019

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONLAMCEMENT [09/2019] Kỹ thuật viên đo lường & điều khiển

DONGLAM CEMENT [09/2019] Kỹ sư bảo trì DCS
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 30/09/2019

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [09/2019] Kỹ sư bảo trì DCS

DONGLAM CEMENT [09/2019] Kỹ sư vận hành nghiền
 • Số lượng: 04
 • Ngày kết thúc: 30/09/2019

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [09/2019] Kỹ sư vận hành nghiền

DONGLAM TRADING [09/2019] Chuyên viên bán hàng dự án xi măng dân dụng
 • Số lượng: 05
 • Ngày kết thúc: 15/9/2019

Các sản phẩm Xi măng Đồng Lâm bao gồm Xi măng công nghiệp, Xi măng dân dụng PCB 30, PCB 40… hiện đang là sản phẩm có chất lượng vượt trội, được khách hàng ưu tiên chọn lựa và chiếm thị phần lớn trên thị trường. Để đáp ứng nhu cầu … Tiếp tục đọc DONGLAM TRADING [09/2019] Chuyên viên bán hàng dự án xi măng dân dụng


(+84) 234 3751 703

Websales Facebook Đồng Lâm Kênh youtube Đồng Lâm Alibaba Đồng Lâm