Cơ hội nghề nghiệp

DONGLAM CEMENT [09/2017] – Công nhân vận hành lò nung/ Tháp trao đổi nhiệt
 • Số lượng: 02
 • Ngày kết thúc: 30/09/2017

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [09/2017] – Công nhân vận hành lò nung/ Tháp trao đổi nhiệt

DONGLAM CEMENT [09/2017] – Công nhân kỹ thuật hàn – Bảo trì cơ khí
 • Số lượng: 04
 • Ngày kết thúc: 30/09/2017

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ năm. Để đáp ứng yêu cầu … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [09/2017] – Công nhân kỹ thuật hàn – Bảo trì cơ khí

DONGLAM TRADING [08/2017] – Nhân viên phát triển thương hiệu
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 15/08/2017
 • Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Thương mại và Đầu tư Đồng Lâm hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Đầu tư & Thương mại các sản phẩm của Công ty Cổ phần Xi Măng Đồng Lâm bao gồm Clinker, Xi măng công nghiệp, Xi măng dân dụng PCB 30, PCB 40. … Tiếp tục đọc DONGLAM TRADING [08/2017] – Nhân viên phát triển thương hiệu

DONGLAM TRADING [08/2017] – Nhân viên thương vụ
 • Số lượng: 05
 • Ngày kết thúc: 30/08/2017

Công Ty Cổ Phần Thương mại và Đầu tư Đồng Lâm hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Đầu tư & Thương mại các sản phẩm của Công ty Cổ phần Xi Măng Đồng Lâm bao gồm Clinker, Xi măng công nghiệp, Xi măng dân dụng PCB 30, PCB 40. … Tiếp tục đọc DONGLAM TRADING [08/2017] – Nhân viên thương vụ

DONGLAM CEMENT [08/2017] – Nhân viên kho
 • Số lượng: 02
 • Ngày kết thúc: 15/08/2017
 • Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [08/2017] – Nhân viên kho

DONGLAM CEMENT [08/2017] – Công nhân kỹ thuật hàn; Bảo trì, sửa chữa cơ khí
 • Số lượng: 04
 • Ngày kết thúc: 31/08/2017
 • Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [08/2017] – Công nhân kỹ thuật hàn; Bảo trì, sửa chữa cơ khí

DONGLAM CEMENT [07/2017] – Nhân viên thí nghiệm ứng dụng
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 31/07/2017
 • Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ năm. Để đáp ứng yêu cầu … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [07/2017] – Nhân viên thí nghiệm ứng dụng

DONGLAM CEMENT [07/2017] – Kế toán xây dựng cơ bản
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 31/07/2017
 • Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ năm. Để đáp ứng yêu cầu … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [07/2017] – Kế toán xây dựng cơ bản

DONGLAM TRADING [07/2017] – Kế toán bán hàng
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 30/07/2017

Công Ty Cổ Phần Thương mại và Đầu tư Đồng Lâm hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Đầu tư & Thương mại các sản phẩm của Công ty Cổ phần Xi Măng Đồng Lâm bao gồm Clinker, Xi măng công nghiệp, Xi măng dân dụng PCB 30, PCB 40. … Tiếp tục đọc DONGLAM TRADING [07/2017] – Kế toán bán hàng

DONGLAM CEMENT [08/2017] – Phó giám đốc tài chính kế toán
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 31/07/2017

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [08/2017] – Phó giám đốc tài chính kế toán


(+84) 234 3751 703

Websales Facebook Đồng Lâm Kênh youtube Đồng Lâm Alibaba Đồng Lâm