Cơ hội nghề nghiệp

DONGLAM CEMENT [03/2020] Nhân viên thống kê, kho
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 15/04/2020

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [03/2020] Nhân viên thống kê, kho

DONGLAM CEMENT [03/2020] Phó Giám đốc Nhân sự
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 31/03/2020

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [03/2020] Phó Giám đốc Nhân sự

DONGLAM CEMENT [03/2020] Kỹ thuật viên đo lường & điều khiển
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 31/03/2020

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [03/2020] Kỹ thuật viên đo lường & điều khiển

DONGLAM TRADING – Quản lý & Nhân viên kinh doanh 2020
 • Số lượng: 12

Công Ty Cổ Phần Thương mại và Đầu tư Đồng Lâm hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Đầu tư & Thương mại các sản phẩm của Công ty Cổ phần Xi Măng Đồng Lâm bao gồm Clinker, Xi măng công nghiệp, Xi măng dân dụng PCB 30, PCB 40. .. … Tiếp tục đọc DONGLAM TRADING – Quản lý & Nhân viên kinh doanh 2020

DONGLAM CEMENT [2020] Chuyên viên kỹ thuật Cơ Khí (Kỹ sư cơ khí)
 • Số lượng: 02
 • Ngày kết thúc: 31/03/2020

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [2020] Chuyên viên kỹ thuật Cơ Khí (Kỹ sư cơ khí)

DONGLAM CEMENT [2020] Công nhân kỹ thuật bảo trì, sửa chữa cơ khí
 • Số lượng: 06
 • Ngày kết thúc: 31/03/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ĐỒNG LÂM CHỦ SỞ HỮU THƯƠNG HIỆU XI MĂNG ĐỒNG LÂM LÀ MỘT TRONG CÁC THƯƠNG HIỆU XI MĂNG HÀNG ĐẦU TẠI MIỀN TRUNG VIỆT NAM. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [2020] Công nhân kỹ thuật bảo trì, sửa chữa cơ khí

DONGLAM CEMENT [2020] Công nhân vận hành thiết bị sản xuất xi măng
 • Số lượng: 04
 • Ngày kết thúc: 31/12/2019
 • Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [2020] Công nhân vận hành thiết bị sản xuất xi măng

DONGLAM TRADING [11-12/2019] Nhân viên hỗ trợ DMS (Công nghệ thông tin)
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 30/11/2019

Công Ty Cổ Phần Thương mại và Đầu tư Đồng Lâm hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Đầu tư & Thương mại các sản phẩm của Công ty Cổ phần Xi Măng Đồng Lâm bao gồm Clinker, Xi măng công nghiệp, Xi măng dân dụng PCB 30, PCB 40. … Tiếp tục đọc DONGLAM TRADING [11-12/2019] Nhân viên hỗ trợ DMS (Công nghệ thông tin)

DONGLAM TRADING [11/2019] Tuyển dụng gấp Cộng Tác Viên thu thập thông tin (Lương cao)- HUẾ & QUẢNG TRỊ
 • Số lượng: 20
 • Ngày kết thúc: 24/11/2019
 • Đã hết hạn

KHU VỰC TUYỂN DỤNG : HUẾ & QUẢNG TRỊ. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN: + Đến các cửa hàng vật liệu xây dựng theo danh sách đã cung cấp. + Lấy thông tin theo bảng câu hỏi có sẵn. + Cập nhật thông tin lên hệ thống theo thông tin đã … Tiếp tục đọc DONGLAM TRADING [11/2019] Tuyển dụng gấp Cộng Tác Viên thu thập thông tin (Lương cao)- HUẾ & QUẢNG TRỊ

DONGLAM TRADING [10/2019] Tuyển dụng tại Bình Định (Lái xe & Kế toán)
 • Số lượng: 02
 • Ngày kết thúc: 20/10/2019
 • Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Thương mại và Đầu tư Đồng Lâm hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Đầu tư & Thương mại các sản phẩm của Công ty Cổ phần Xi Măng Đồng Lâm bao gồm Clinker, Xi măng công nghiệp, Xi măng dân dụng PCB 30, PCB 40. … Tiếp tục đọc DONGLAM TRADING [10/2019] Tuyển dụng tại Bình Định (Lái xe & Kế toán)


(+84) 234 3751 703

Websales Facebook Đồng Lâm Kênh youtube Đồng Lâm Alibaba Đồng Lâm