Cơ hội nghề nghiệp

DONGLAM CEMENT [07/2019] Kỹ sư bảo thì thiết bị điện DCS
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 15/07/2019

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ năm. Để đáp ứng yêu cầu … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [07/2019] Kỹ sư bảo thì thiết bị điện DCS

DONGLAM CEMENT [07/2019] Công nhân vận hành thiết bị sản xuất xi măng
 • Số lượng: 04
 • Ngày kết thúc: 15/07/2019

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [07/2019] Công nhân vận hành thiết bị sản xuất xi măng

DONGLAM CEMENT [07/2019] Nhân viên lấy mẫu, gia công mẫu
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 15/07/2019

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [07/2019] Nhân viên lấy mẫu, gia công mẫu

DONGLAM CEMENT [06/2019] Chuyên viên đào tạo, nhân sự
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 30/6/2019
 • Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [06/2019] Chuyên viên đào tạo, nhân sự

DONGLAM CEMENT [05/2019] Kỹ sư cơ khí khu vực
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 25/5/2019
 • Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [05/2019] Kỹ sư cơ khí khu vực

DONGLAM CEMENT [06/2019] Kỹ thuật viên điện, Công nhân kỹ thuật bảo trì điện
 • Số lượng: 03 (1KTV, 2 CNKT)
 • Ngày kết thúc: 30/06/2019
 • Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [06/2019] Kỹ thuật viên điện, Công nhân kỹ thuật bảo trì điện

DONGLAM CEMENT [05/2019] – Nhân viên kế toán giá thành
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 25/5/2019
 • Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [05/2019] – Nhân viên kế toán giá thành

DONGLAM CIT [04/2019] Kỹ sư giám sát xây dựng (Ban QLDA)
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 15/04/2019
 • Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ … Tiếp tục đọc DONGLAM CIT [04/2019] Kỹ sư giám sát xây dựng (Ban QLDA)

DONGLAM CEMENT [04/2019] Kỹ sư giám sát lắp đặt thiết bị Cơ khí / Điện
 • Số lượng: 03
 • Ngày kết thúc: 15/04/2019
 • Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [04/2019] Kỹ sư giám sát lắp đặt thiết bị Cơ khí / Điện

DONGLAM CEMENT [05/2019] Chuyên viên kỹ thuật Cơ Khí / Điện
 • Số lượng: 02
 • Ngày kết thúc: 25/05/2019

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [05/2019] Chuyên viên kỹ thuật Cơ Khí / Điện


(+84) 234 3751 703

Websales Facebook Đồng Lâm Kênh youtube Đồng Lâm Alibaba Đồng Lâm