Cơ hội nghề nghiệp

DONGLAM TRADING 2021 – Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật (Bình Định)
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 15/03/2021
 • Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Thương mại và Đầu tư Đồng Lâm hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Đầu tư & Thương mại các sản phẩm của Công ty Cổ phần Xi Măng Đồng Lâm bao gồm Clinker, Xi măng công nghiệp, Xi măng dân dụng PCB 30, PCB 40… … Tiếp tục đọc DONGLAM TRADING 2021 – Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật (Bình Định)

DONGLAM CEMENT – Chuyên viên kỹ thuật Điện
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 31/01/2021

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT – Chuyên viên kỹ thuật Điện

DONG LAM CEMENT – Chuyên viên Kỹ thuật Cơ
 • Số lượng: 02
 • Ngày kết thúc: 31/01/2021

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONG LAM CEMENT – Chuyên viên Kỹ thuật Cơ

DONGLAM CEMENT – Kỹ sư cơ khí khu vực
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 30/01/2021

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT – Kỹ sư cơ khí khu vực

DONGLAM TRADING – Trưởng phòng kinh doanh (Quảng Trị/ Huế)
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 28/02/2021
 • Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Thương mại và Đầu tư Đồng Lâm hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Đầu tư & Thương mại các sản phẩm của Công ty Cổ phần Xi Măng Đồng Lâm bao gồm Clinker, Xi măng công nghiệp, Xi măng dân dụng PCB30, PCB40… Với nhận … Tiếp tục đọc DONGLAM TRADING – Trưởng phòng kinh doanh (Quảng Trị/ Huế)

DONGLAM CEMENT [2020] Phó Giám đốc Nhân sự
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 31/01/2021

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [2020] Phó Giám đốc Nhân sự

DONGLAM CEMENT – Nhân viên kế toán kho (Quảng Nam)
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 10/12/2020

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT – Nhân viên kế toán kho (Quảng Nam)

DONGLAM CEMENT – Nhân viên thủ kho (Quảng Nam)
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 31/01/2021

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT – Nhân viên thủ kho (Quảng Nam)

DONGLAM CEMENT – Công nhân kỹ thuật bảo trì, sữa chữa cơ khí
 • Số lượng: 04
 • Ngày kết thúc: 31/01/2021

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT – Công nhân kỹ thuật bảo trì, sữa chữa cơ khí

DONGLAM CEMENT [11/2020] Kỹ sư cơ khí khu vực
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 30/01/2021

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT [11/2020] Kỹ sư cơ khí khu vực


(+84) 976 657 658

Websales Facebook Đồng Lâm Kênh youtube Đồng Lâm Alibaba Đồng Lâm