DONGLAM CEMENT [09/2018] – Kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện

Số lượng: 4

Ngày kết thúc: 30/09/2018

Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu Nhà máy sản xuất xi măng được đặt tại Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; với dây chuyền hiện đại, đồng bộ có sản lượng thiết kế đạt 1.800.000 tấn sản phẩm/ năm. Để đáp ứng yêu cầu thị trường đối với sản phẩm xi măng Đồng lâm chúng tôi đang tiến hành đầu tư giai đoạn 2 một dây chuyền sản xuất xi măng với công suất 900.000 tấn/ năm.

Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh nghiệp, chúng tôi luôn trân trọng sự đóng góp của mỗi thành viên trong Công ty, đồng thời tạo lập môi trường làm việc năng động, sáng tạo, công bằng cho mọi thành viên.

Đồng Lâm luôn chào đón các nhân tài, những người có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến. Nếu bạn tự tin muốn khẳng định bản thân trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động. Hãy đến với chúng tôi !

Chức danh và nhiệm vụ: Yêu cầu
Kỹ sư khu vực – Phân xưởng Sản xuất : Số lượng 01

1.    Quản lý hoạt động của thiết bị, theo dõi tồn tại và xử lý

–        Xây dựng hệ thống biểu mẫu, sổ/ phiếu theo dõi vận hành, hoạt động của thiết bị và triển khai áp dụng, kiểm soát thực hiện.

–        Kiểm tra, đánh giá tình trạng thiết bị, tổng hợp các tồn tại thiết bị trên dây chuyền sản xuất, báo cáo hằng ngày cho cấp trên và các Đơn vị bảo trì theo dõi, xử lý.

2.    Kiểm tra, đánh giá tình các khu vực trực vận hành thiết bị

–        Kiểm tra công tác bôi trơn, vận hành thiết bị.

–        Tổ chức đào tạo về công tác vận hành và bôi trơn cho nhân viên vận hành.

3.    Công việc bảo trì, sửa chữa thường xuyên, khi dừng có kế hoạch, dừng sửa chữa lớn

–        Lập kế hoạch mua sắm, dự trù vật tư, dụng cụ cần thiết đáp ứng công việc;

–        Lập kế hoạch, tiến độ công việc, chuẩn bị nguồn lực để thực hiện công tác bảo trì, bôi trơn, sửa chữa nhỏ và vệ sinh thiết bị.

4.    Công tác cải tạo, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất

–        Tìm hiểu các khiếm khuyết, nghiên cứu cải tạo nhằm giúp ổn định hoạt động, giảm thiểu sự cố, phát sinh bụi, liệu thải trên dây chuyền.

–        Tổng hợp các sáng kiến của các nhân sự có liên quan, đánh giá tính khả thi và đề xuất áp dụng thực tế dây chuyền.

5.    Các nhiệm vụ khác

–        Quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trên khu vực được phân công.

–        Lập các báo cáo theo chuyên môn và khu vực  được phân công.

Yêu cầu về bằng cấp, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng và thời gian đã từng làm công tác chuyên môn:

–        Đại học trở lên các chuyên ngành Cơ khí/ Điện/ Hóa Silicat.

–        Hiểu rõ thiết bị và công nghệ sản xuất xi măng.

–        Đọc tài liệu kỹ thuật tiếng anh, sử dụng Autocad, Project, tin học văn phòng thành thạo.

–        Trung thực, Quyết đoán, có trách nhiệm với công việc.

–        Giới tính : Nam, sức khỏe tốt.

–        Tuổi đời: Dưới 40.

Chuyên viên kỹ thuật Điện – Bộ phận Kỹ thuật Cơ Điện : Số lượng 01

–    Tham gia xây dựng hệ thống văn bản quản lý, tài liệu kỹ thuật, thủ tục quản lý công tác sửa chữa thiết bị điện trong dây chuyền sản xuất.

–    Tham gia xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác bảo trì, sửa chữa thiết bị điện trong dây chuyền sản xuất.

–    Tham gia rà soát, xem xét kế hoạch bảo trì, sửa chữa thiết bị điện với hiện trạng và mục tiêu của Công ty.

–    Trực tiếp giám sát, đánh giá quá trình thực hiện bảo trì, sủa chữa thiết bị điện theo kế hoạch/ đột xuất tuân thủ quy định, quy trình, hướng dẫn công việc và biện pháp thi công.

–    Tham gia lập hồ sơ nghiệm thu sửa chữa lớn; nghiệm thu sửa chữa các thiết bị điện quan trọng trong dây chuyền sản xuất.

–    Thực hiện soát xét các thông số kỹ thuật với các Đơn hàng mua sắm vật tư, thiết bị điện.

–    Tham gia nghiệm thu vật tư, thiết bị điện; gia công thiết bị theo Hợp đồng mua sắm.

–    Tham gia xây dựng và đề xuất hệ thống bảng vẽ kỹ thuật thiết bị điện trong Nhà máy.

–    Thực hiện báo cáo; các nhiệm vụ khác theo quy định và phân công của cấp trên.

–        Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành kỹ thuật Điện/ Điện tự động.

–        Hiểu rõ thiết bị và công nghệ sản xuất xi măng.

–        Đọc tài liệu kỹ thuật tiếng anh, sử dụng Autocad, Project, tin học văn phòng thành thạo.

–        Trung thực, Quyết đoán, có trách nhiệm với công việc.

–        Giới tính : Nam, sức khỏe tốt.

–        Tuổi đời: Dưới 40.

Chuyên viên kỹ thuật Cơ – Bộ phận Kỹ thuật Cơ Điện : Số lượng 01

–    Tham gia xây dựng hệ thống văn bản quản lý, tài liệu kỹ thuật, thủ tục quản lý công tác sửa chữa thiết bị cơ trong dây chuyền sản xuất.

–    Tham gia xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác bảo trì, sửa chữa thiết bị cơ trong dây chuyền sản xuất.

–    Tham gia rà soát, xem xét kế hoạch bảo trì, sửa chữa thiết bị cơ với hiện trạng và mục tiêu của Công ty.

–    Trực tiếp giám sát, đánh giá quá trình thực hiện bảo trì, sủa chữa thiết bị cơ theo kế hoạch/ đột xuất tuân thủ quy định, quy trình, hướng dẫn công việc và biện pháp thi công.

–    Tham gia lập hồ sơ nghiệm thu sửa chữa lớn; nghiệm thu sửa chữa các thiết bị cơ quan trọng trong dây chuyền sản xuất.

–    Thực hiện soát xét các thông số kỹ thuật với các đơn hàng mua sắm vật tư, thiết bị cơ.

–    Tham gia nghiệm thu vật tư, thiết bị cơ; gia công thiết bị theo Hợp đồng mua sắm.

–    Tham gia xây dựng và đề xuất hệ thống bảng vẽ kỹ thuật thiết bị cơ trong Nhà máy.

–    Thực hiện báo cáo; các nhiệm vụ khác theo quy định và phân công của cấp trên.

–        Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành kỹ thuật Cơ khí.

–        Hiểu rõ thiết bị và công nghệ sản xuất xi măng.

–        Đọc tài liệu kỹ thuật tiếng anh, sử dụng Autocad, Project, tin học văn phòng thành thạo.

–        Trung thực, Quyết đoán, có trách nhiệm với công việc.

–        Giới tính : Nam, sức khỏe tốt.

–        Tuổi đời: Dưới 40.

Kỹ sư phụ trách bảo thì thiết bị điện – Phân xưởng Điện : Số lượng 01

1. Lập kế hoạch sửa chữa, bảo trì phòng ngừa, của thiết bị điện trên dây chuyền sản xuất

–    Lập kế hoạch bảo trì định kỳ thiết bị điện hàng năm, cập nhật điều chỉnh cho phù hợp theo từng tuần, tháng theo phạm vi được phân công (hạ thế/ trung thế/ đo lường/ điều khiển).

–    Lập kế hoạch sửa chữa bảo trì thiết bị điện theo kế hoạch sửa chữa lớn, sửa chữa nhỏ, sửa chữa đột xuất hàng năm.

–    Lập phương án cải tạo, nâng cấp hệ thống điện.

2. Lập kế hoạch về nhu cầu vật tư dự phòng của thiết bị điện trang thiết bị dụng cụ phục vụ công việc bảo trì, sửa chữa thiết bị điện

–    Lập báo cáo các khiếm khuyết của thiết bị hệ thống điện hàng tháng, đề xuất các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự cố.

–    Lập danh mục vật tư dự phòng thường xuyên, dự phòng chiến lược, cho hệ thống thiết bị điện.

–    Lập danh mục vật tư phục vụ cho công tác sửa chữa lớn, sửa chữa đột xuất, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện hàng năm.

3. Giám Giám sát thực hiện kế hoạch sửa chữa, phát hiện sớm các khiếm khuyết đề xuất các giải pháp khắc phục; đảm bảo công việc được thực hiện nhanh, chất lượng đạt yêu cầu, đúng quy trình, quy định, tài liệu hướng dẫn của thiết bị;

–    Trực tiếp giám sát, hỗ trợ kỹ thuật quá trình sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện.

–    Kiểm tra, phát hiện sớm các khiếm khuyết trong quá trình thực hiện, đề xuất các biện pháp xử lý, khắc phục.

–    Chịu trách nhiệm về chất lượng thiết bị sau sửa chữa, sửa chữa phải đúng quy trình, quy định, tài liệu hướng dẫn của thiết bị.

–    Phối hợp các Trưởng Ca, Kỹ sư, Tổ trưởng tìm hiểu nguyên nhân, đánh giá tình trạng hư hỏng của thiết bị điện khi có sự cố thiết bị.

4. Báo cáo kết quả thực hiện công việc bảo trì, sửa chữa theo kế hoạch, dự báo các rủi ro và đề xuất biện pháp phòng ngừa.

5. Các nhiệm vụ khác:

–    Thực hiện đào tạo, huấn luyện chuyên môn, cho Công nhân kỹ thuật thuộc phạm vi chuyên môn quản lý.

–    Cập nhật, biên soạn mới quy trình, tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo trì sửa chữa thiết bị điện hạ thế thuộc phạm vi quản lý, các quy định an toàn lao động.

–        Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành kỹ thuật Điện.

–        Hiểu rõ thiết bị và công nghệ sản xuất xi măng.

–        Đọc tài liệu kỹ thuật tiếng anh, sử dụng Autocad, Project, tin học văn phòng thành thạo.

–        Trung thực, Quyết đoán, có trách nhiệm với công việc.

–        Giới tính : Nam, sức khỏe tốt.

–        Tuổi đời: Dưới 40.

 

Chế độ đãi ngộ:

 • Lương : Hấp dẫn.
 • Phúc lợi: Xe đưa rước từ TP Huế đến Nhà máy làm việc; bảo hiểm xã hội, bồi dưỡng, ăn ca; Phụ cấp nhà ở/ xăng xe; Thưởng chuyên cần….
 • Chế độ đào tạo : Được đào tạo thường xuyên về chuyên môn, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu công việc và phát triển bản thân.
 • Thời gian làm việc: 44 giờ/ tuần.
 • Địa điểm làm việc thường xuyên : Nhà máy Xi măng Đồng Lâm tại Phong Điền.

 

Hồ sơ dự tuyển gồm:

 • Đơn dự tuyển ghi rõ chức danh ứng tuyển và dán ảnh 3×4.
 • Sơ yếu lý lịch có chứng thực, ghi rõ quá trình làm việc (nếu có).
 • Bản sao công chứng CMND và Hộ khẩu.
 • Bản sao công chứng văn bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề (nếu có).
 • Giấy khám sức khỏe trong vòng 6 tháng.

Ứng viên có thể nộp các hồ sơ bản phô tô, không cần có công chứng/chứng thực nhưng nếu được xét tuyển dụng ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản chính, có công chứng/ chứng thực.

Các ứng viên quan tâm vui lòng truy cập website công ty www.donglam.com.vn để biết thêm thông tin; Tải mẫu đơn dự tuyển của Đồng Lâm  tại đây hoặc tại đây, điền đầy đủ thông tin theo biểu mẫu (bắt buộc). Hồ sơ ứng tuyển có thể gửi trực tiếp đến Công ty hoặc qua địa chỉ email: tuyendung@donglam.com.vn  đều được xem xét như nhau.

Yêu cầu nội dung gửi qua email:

 • Tất cả các file được nén lại trong 01 tập tin (rar, zip);
 • Tiêu đề thư và tên file có dạng : Vị trí ứng tuyển_“Tên ứng viên”

Địa điểm phỏng vấn: Nhà máy Xi măng Đồng Lâm tại Phong Điền.

Địa chỉ nhận hồ sơ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ĐỒNG LÂM
BỘ PHẬN NHÂN SỰ
Thôn Cổ Xuân, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tel: 0234.3751703;     Fax: 0234.3751701

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/09/2018.


(+84) 234 3751 703

Websales Facebook Đồng Lâm Kênh youtube Đồng Lâm Alibaba Đồng Lâm