TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH

Đây là một trong 10 công trình trọng điểm của TP Đà Nẵng năm 2015, do UBND TP Đà Nẵng trực tiếp làm chủ đầu tư; BQL Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Khu CNTT Tập Trung TP Đà Nẵng điều hành. Công trình gồm 4 tầng với 57 phòng có tổng diện tích xây dựng 1.800 m2. Tổng mức đầu tư cho công trình 90,6 tỷ đồng, gồm chi phí xây dựng và chi phí thiết bị xây lắp hơn 65.6 tỷ đồng, còn lại là chi phí trang thiết bị nội thất và dạy học, chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư.


(+84) 234 3751 703

Websales Facebook Đồng Lâm Kênh youtube Đồng Lâm Alibaba Đồng Lâm