HỒ THỦY YÊN

Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước Thủy Yên – Thủy Cam được đầu tư xây dựng trên 2 nhánh suối thuộc thượng nguồn của sông Nước Ngọt, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt với quy mô gồm 2 công trình hồ chứa là: hồ Thủy Yên và hồ Thủy Cam. Tổng dung tích toàn bộ 2 hồ gần 19 triệu m3 nước. Tổng mức đầu tư hơn 654 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 4 năm kể từ ngày khởi công.


(+84) 234 3751 703

Websales Facebook Đồng Lâm Kênh youtube Đồng Lâm Alibaba Đồng Lâm