Cơ hội nghề nghiệp

[DONG LAM CEMENT] – Nhân viên kế toán bán hàng
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 15/12/2023

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc [DONG LAM CEMENT] – Nhân viên kế toán bán hàng

[DONGLAM TRADING] – Chuyên viên Marketing – Đà Nẵng
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 16/06/2023

Công Ty Cổ Phần Thương mại và Đầu tư Đồng Lâm hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Đầu tư & Thương mại các sản phẩm của Công ty Cổ phần Xi Măng Đồng Lâm bao gồm Clinker, Xi măng công nghiệp, Xi măng dân dụng PCB 30, PCB 40. … Tiếp tục đọc [DONGLAM TRADING] – Chuyên viên Marketing – Đà Nẵng

[DONGLAM CEMENT] – Công nhân vận hành thiết bị sản xuất xi măng
 • Số lượng: 05
 • Ngày kết thúc: 31/03/2023

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc [DONGLAM CEMENT] – Công nhân vận hành thiết bị sản xuất xi măng

[DONGLAM CEMENT] – Công nhân chất xếp xi măng bao
 • Số lượng: 06
 • Ngày kết thúc: 31/03/2023

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc [DONGLAM CEMENT] – Công nhân chất xếp xi măng bao

[DONGLAM CEMENT] – Công nhân kỹ thuật bảo trì, sữa chữa cơ khí
 • Số lượng: 05
 • Ngày kết thúc: 31/03/2023

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc [DONGLAM CEMENT] – Công nhân kỹ thuật bảo trì, sữa chữa cơ khí

[DONG LAM TRADING] – Trưởng phòng Kho vận
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 31/03/2023

Công Ty Cổ Phần Thương mại và Đầu tư Đồng Lâm hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Đầu tư & Thương mại các sản phẩm của Công ty Cổ phần Xi Măng Đồng Lâm bao gồm Clinker, Xi măng công nghiệp, Xi măng dân dụng PCB 30, PCB 40. … Tiếp tục đọc [DONG LAM TRADING] – Trưởng phòng Kho vận

[DONGLAM CEMENT] – Chuyên viên Nhân sự – Tiền lương
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 15/10/2022

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc [DONGLAM CEMENT] – Chuyên viên Nhân sự – Tiền lương

[DONGLAM CEMENT] – Công nhân kỹ thuật bảo trì, sữa chữa cơ khí
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 15/10/2022

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc [DONGLAM CEMENT] – Công nhân kỹ thuật bảo trì, sữa chữa cơ khí

[DONGLAM CEMENT] – Chuyên viên kỹ thuật Điện
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 15/10/2022

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc [DONGLAM CEMENT] – Chuyên viên kỹ thuật Điện

[DONGLAM CEMENT] – Nhân viên lái xe hành chính
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 15/10/2022

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc [DONGLAM CEMENT] – Nhân viên lái xe hành chính


(+84) 976 657 658

Websales Facebook Đồng Lâm Kênh youtube Đồng Lâm Alibaba Đồng Lâm