Cơ hội nghề nghiệp

DONGLAM CEMENT – Chuyên viên Nhân sự – Tiền lương
 • Số lượng: 1
 • Ngày kết thúc: 15/07/2022

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT – Chuyên viên Nhân sự – Tiền lương

DONGLAM Trading – Chuyên viên bán hàng
 • Số lượng: 02
 • Ngày kết thúc: 31/05/2022
 • Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Thương mại và Đầu tư Đồng Lâm hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Đầu tư & Thương mại các sản phẩm của Công ty Cổ phần Xi Măng Đồng Lâm bao gồm Clinker, Xi măng công nghiệp, Xi măng dân dụng PCB30, PCB40… Với nhận thức … Tiếp tục đọc DONGLAM Trading – Chuyên viên bán hàng

DONGLAM CEMENT – Nhân viên lái xe xúc lật
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 15/07/2022

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT – Nhân viên lái xe xúc lật

DONGLAM CEMENT – Nhân viên lấy mẫu, gia công mẫu
 • Số lượng: 02
 • Ngày kết thúc: 15/07/2022

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT – Nhân viên lấy mẫu, gia công mẫu

DONG LAM CEMENT – Nhân viên kế toán giá thành
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 31/05/2022

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONG LAM CEMENT – Nhân viên kế toán giá thành

DONG LAM CEMENT – Chuyên viên kế toán tổng hợp
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 31/05/2022

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONG LAM CEMENT – Chuyên viên kế toán tổng hợp

DONG LAM CEMENT – Công nhân kỹ thuật điện
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 31/05/2022

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONG LAM CEMENT – Công nhân kỹ thuật điện

DONGLAM CEMENT – Nhân viên giao nhận sản phẩm
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 15/07/2022

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT – Nhân viên giao nhận sản phẩm

DONGLAM TRADING – Chuyên viên bán hàng (Quảng Ngãi, Gia Lai, Kontum)
 • Số lượng: 03
 • Ngày kết thúc: 30/04/2022
 • Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Thương mại và Đầu tư Đồng Lâm hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Đầu tư & Thương mại các sản phẩm của Công ty Cổ phần Xi Măng Đồng Lâm bao gồm Clinker, Xi măng công nghiệp, Xi măng dân dụng PCB30, PCB40… Với nhận thức … Tiếp tục đọc DONGLAM TRADING – Chuyên viên bán hàng (Quảng Ngãi, Gia Lai, Kontum)

[DONGLAM CEMENT] – Công nhân vận hành thiết bị sản xuất xi măng
 • Số lượng: 04
 • Ngày kết thúc: 15/07/2022

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc [DONGLAM CEMENT] – Công nhân vận hành thiết bị sản xuất xi măng


(+84) 976 657 658

Websales Facebook Đồng Lâm Kênh youtube Đồng Lâm Alibaba Đồng Lâm