Cơ hội nghề nghiệp

[DONGLAM CEMENT] – Công nhân chất xếp xi măng bao
 • Số lượng: 04
 • Ngày kết thúc: 31/05/2022

Chức danh và nhiệm vụ: Yêu cầu Công nhân chất xếp bao xi măng (Lao động phổ thông) : Số lượng 04 1. Thực hiện bốc xếp xi măng bao lên phương tiện vận chuyển cho khách hàng. –    Tiếp nhận thông tin từ công nhân giao nhận – điều … Tiếp tục đọc [DONGLAM CEMENT] – Công nhân chất xếp xi măng bao

DONGLAM CEMENT – Kỹ sư cơ khí khu vực
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 15/07/2022

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT – Kỹ sư cơ khí khu vực

DONGLAM CEMENT – Công nhân kỹ thuật bảo trì, sữa chữa cơ khí
 • Số lượng: 05
 • Ngày kết thúc: 15/05/2022

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT – Công nhân kỹ thuật bảo trì, sữa chữa cơ khí

[DONGLAM CEMENT] – Nhân viên Kế toán vật tư và thanh toán
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 10/03/2022

Công Ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc [DONGLAM CEMENT] – Nhân viên Kế toán vật tư và thanh toán

DONGLAM TRADING – Chuyên viên bán hàng & Hỗ trợ kỹ thuật
 • Số lượng: 04
 • Ngày kết thúc: 15/04/2022
 • Đã hết hạn

Công Ty Cổ Phần Thương mại và Đầu tư Đồng Lâm hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Đầu tư & Thương mại các sản phẩm của Công ty Cổ phần Xi Măng Đồng Lâm bao gồm Clinker, Xi măng công nghiệp, Xi măng dân dụng PCB30, PCB40… Với nhận … Tiếp tục đọc DONGLAM TRADING – Chuyên viên bán hàng & Hỗ trợ kỹ thuật

DONG LAM CEMENT – Chuyên viên Kỹ thuật Cơ khí
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 10/03/2022

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONG LAM CEMENT – Chuyên viên Kỹ thuật Cơ khí

DONGLAM TRADING – CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH 2022

Nhằm tạo điều kiện cho Sinh viên có cơ hội được tiếp cận, cọ sát thực tế công việc trong lĩnh vực kinh doanh cũng như Doanh nghiệp có cơ sở xem xét, đánh giá các sinh viên ưu tú trong thời gian thực tập để xét phỏng vấn, tuyển … Tiếp tục đọc DONGLAM TRADING – CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH 2022

DONGLAM CEMENT – Nhân viên Văn thư – Quản lý kho (KCS)
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 20/11/2021

Chức danh và nhiệm vụ: Yêu cầu Nhân viên Văn thư – Quản lý kho thuộc Phòng Thí nghiệm – KCS và DVKT: Số lượng 01 1.       Thực hiện 1.1     Công tác văn thư – hành chính 1.1.1  Quản lý các văn bản, hồ sơ: −        Tiếp nhận, phân phối, … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT – Nhân viên Văn thư – Quản lý kho (KCS)

DONGLAM CEMENT – Nhân viên Thí nghiệm ứng dụng
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 31/08/2021

Chức danh và nhiệm vụ: Yêu cầu Nhân viên Thí nghiệm ứng dụng – Phòng Thí nghiệm – KCS và DVKT: Số lượng 01 1.       Thực hiện công việc 1.1.    Thử nghiệm, thí nghiệm các tính chất ứng dụng −        Chuẩn bị nguyên liệu, cốt liệu, phụ gia, dụng cụ, … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT – Nhân viên Thí nghiệm ứng dụng

DONGLAM CEMENT – Kỹ sư cơ khí khu vực
 • Số lượng: 01
 • Ngày kết thúc: 20/11/2021

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đồng Lâm chủ sở hữu thương hiệu Xi Măng Đồng Lâm là một trong các thương hiệu xi măng hàng đầu tại Miền Trung Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc nhân lực là yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh … Tiếp tục đọc DONGLAM CEMENT – Kỹ sư cơ khí khu vực


(+84) 976 657 658

Websales Facebook Đồng Lâm Kênh youtube Đồng Lâm Alibaba Đồng Lâm