Nguồn nguyên liệu phong phú

Tọa lạc ở vị trí thuận lợi, Đồng Lâm sở hữu các mỏ đá vôi, mỏ đất sét, mỏ Puzzolan tự nhiên và mỏ laterite chỉ cách nhà máy không đầy 5km. Các mỏ có trữ lượng thăm dò đủ để khái thác trên 40 năm và trữ lượng tiềm năng rất lớn.

Nguồn nguyên liệu trữ lượng lớn, chất lượng ổn định được khai thác trong giai đoạn 1:

Số Nội dung Mỏ đá vôi Mỏ đá sét Mỏ Puzzolan tự nhiên Mỏ Laterite
1 Địa điểm
khai thác
cách nhà  máy 1.2 km cách nhà máy 0.4 km cách nhà máy 4 km cách nhà máy 4.5 km
2 Diện tích
sử dụng (ha)
185.4 60 91.4 70.9
3 Thời gian khai thác mỏ (năm) 42 40 >100 40
4 Trữ lượng tiềm năng (tấn) 84.707.000 20.100.000 18.963.000 1.760.000

(+84) 976 657 658

Websales Facebook Đồng Lâm Kênh youtube Đồng Lâm Alibaba Đồng Lâm