Nhà máy xi măng Đồng Lâm tài trợ xi măng xây đường giao thông nông thôn cho Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

🌿🏗️🚧 Nhà máy xi măng Đồng Lâm tài trợ xi măng xây đường giao thông nông thôn cho Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị trong chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè năm 2023! 🚧🏗️🌿
🚧🏗️ Công trình xây dựng đường giao thông nông thôn không chỉ đảm bảo sự an toàn và thuận tiện cho người dân đi lại mà còn giúp mở ra cơ hội kinh doanh, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tạo ra việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống.
🌿 Xi măng Đồng Lâm nhận thức rõ tầm quan trọng của giao thông nông thôn. Với tinh thần đó, chúng tôi đã tài trợ xi măng để hỗ trợ việc xây dựng đường giao thông nông thôn cho Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị.
 

(+84) 976 657 658

Websales Facebook Đồng Lâm Kênh youtube Đồng Lâm Alibaba Đồng Lâm