Phát triển bền vững

Sử dụng tài nguyên tối ưu
Đồng Lâm cam kết khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên không tái tạo được một cách hiệu quả và tối ưu như một trách nhiệm với thế hệ tương lai

Bảo vệ môi trường
Chúng tôi cam kết cải thiện và giữ gìn môi trường bằng việc sử dụng công nghệ và thiết bị tiên tiến, sử dụng năng lượng tiết kiệm đồng thời tận dụng các chất thải công nghiệp và dân dụng làm nhiên liệu: tạo lập, duy trì và phát triển hệ thống quản lý môi trường một cách hiệu quả

Trách nhiệm xã hội
Chúng tôi luôn ý thức và tự nguyện thực thi các hoạt động đem lại lợi ích thiết thực và có giá trị lâu dài cho cộng đồng.

An toàn & sức khỏe nghề nghiệp
Chúng tôi cam kết xây dựng và thực thi một cách có hiệu quả hệ thống các hoạt động nhằm bảo đảm cao nhất an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động.


(+84) 976 657 658

Websales Facebook Đồng Lâm Kênh youtube Đồng Lâm Alibaba Đồng Lâm