Xi măng Đồng Lâm PC40 Rời

PC40 là dòng sản phẩm có chất lượng cao vượt trội. Cường độ 03 ngày tối thiểu 30 MPa, 28 ngày tối thiểu 52 MPa, phù hợp cho sản xuất hỗn hợp bê tông cường độ cao, tính thi công tốt, độ giãn nở và độ co ngót thấp, khả năng chống xâm thực tốt, phù hợp với các công trình thủy điện, hầm ngầm, móng, đập.

Sản phẩm PC40 của Đồng Lâm đạt yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn TCVN 2682:2020, Quy chuẩn Quốc gia QCVN 16:2014/BXD và ASTM C150 (Type I).

(+84) 976 657 658

Websales Facebook Đồng Lâm Kênh youtube Đồng Lâm Alibaba Đồng Lâm