Sáng kiến phát triển bền vững ngành công nghiệp xi măng (P1)

(05/03/2016 9:22:33 AM) Sáng kiến Xi măng Bền vững của Hội đồng Doanh nghiệp Thế giới vì Phát triển Bền vững (WBCSD) nhằm mục tiêu tăng cường khả năng đóng góp vào sự phát triển bền vững. Có lẽ quan trọng nhất trong sáng kiến này có liên quan đến công tác bảo vệ khí hậu và sử dụng nguồn nhiên liệu, nguyên liệu thô, các vấn đề mà ngành công nghiệp xi măng có thể đóng một vai trò đáng kể trong việc xây dựng các giải pháp bền vững.

Mục đích của sáng kiến nhằm xác định ý nghĩa của phát triển bền vững đối với các công ty chúng tôi và ngành công nghiệp xi măng; Xác định và tạo điều kiện cho các hoạt động được thực hiện theo nhóm và đơn lẻ nhằm thúc đẩy động thái hướng tới phát triển bền vững; Tạo dựng khuôn khổ để thông qua đó, các công ty xi măng khác có thể tham gia; Tạo dựng khuôn khổ để cam kết với các đối tác bên ngoài.


Các nhà đầu tư đang quan tâm hơn về cách giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội của doanh nghiệp vì ở những lĩnh vực này rất dễ gặp sai sót và có thể sẽ rất tốn kém.

Một số hậu quả rõ ràng đối với ngành công nghiệp xi măng

Xã hội đang hướng vào các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng và nguyên liệu như ngành xi măng để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lợi và năng lượng nhằm bảo vệ tài nguyên.

Các vấn đề xóa đói giảm nghèo và nhân quyền đang ngày càng được chú ý khi chúng ta mở rộng thị trường sang các nền kinh tế đang trỗi dậy ở Châu Á, Nam Mỹ, Châu Phi, và Đông Âu.

Các khách hàng ngành xây dựng đang tính đến những nguyên liệu, phương pháp xây dựng có tính nhạy cảm hơn về môi trường.

Chúng ta cần nắm bắt và thích nghi với những thay đổi nêu trên. Một tương lai bền vững hơn sẽ đặt chúng ta đứng trước các cơ hội và thách thức. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải cộng tác với nhau và với các bên liên quan để tham gia vào việc định hình tương lai cũng như chuẩn bị cho nó.

Chuẩn bị cho một tương lai bền vững

Sáng kiến Xi măng Bền vững là sự đóng góp chung của 10 công ty xi măng lớn vào công cuộc phát triển bền vững. Mỗi công ty đều nhận thức được nhu cầu cần hợp tác để vượt qua rào cản và thách thức hướng tới thay đổi tích cực có ảnh hưởng đến ngành công nghiệp một cách tổng thể.

Các công ty quyết định thông qua một chương trình phát triển bền vững để chuẩn bị cho một tương lai bền vững hơn và đáp ứng mong đợi của các bên liên quan trên toàn thế giới, những người đang ngày một trông đợi về vai trò đầu tàu của doanh nghiệp trong các vấn đề môi trường và xã hội.

Bảo vệ khí hậu: Thực hiện nghị định thư về ngành công nghiệp, được phát triển như là một phần của chương trình nghiên cứu, phục vụ công tác giám sát và báo cáo về khí thải CO2 trong quá trình sản xuất xi măng. Mỗi công ty sẽ đặt ra các mục tiêu cụ thể về phát thải khí CO2 cho công ty của mình.

Nhiên liệu và nguyên liệu thô: Xây dựng hướng dẫn về sử dụng có trách nhiệm đối với các nhiên liệu và nguyên liệu thô trong lò xi măng.

Sức khỏe và an toàn cho người lao động: Tổ Công tác về An toàn và Sức khỏe  Người lao động sẽ đảm trách việc phổ biến các hệ thống có hiệu quả về lượng hóa, giám sát và báo cáo về chất lượng công tác bảo đảm an toàn và sức khỏe. Các công ty sẽ chia sẻ kinh nghiệm nhằm xác định nguyên nhân tai nạn và giảm thiểu thương vong.

Giảm lượng khí thải: Xây dựng nghị định thư cho ngành xi măng nhằm lượng hóa, giám sát và báo cáo về lượng khí thải, và từng công ty sẽ công khai báo cáo về các mục tiêu giảm lượng khí thải.

Các tác động đến địa phương: Xây dựng tài liệu hướng dẫn cho các công ty xi măng tự thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội.

Các quy trình hoạt động nội bộ của doanh nghiệp: Lồng ghép bộ nguyên tắc về phát triển bền vững vào các hệ thống quản lý và các mối quan hệ với đối tác kinh doanh cũng như với xã hội dân sự.

Mời tham gia: Mời các công ty xi măng khác cùng phối hợp thực hiện các hoạt động này, đồng thời khuyến khích các bên liên quan thuộc bên thứ ba tham gia vào sáng kiến.

WBCSD là liên hiệp của 160 công ty đa quốc gia được hợp nhất bởi cam kết chia sẻ vì sự phát triển bền vững thông qua ba cột trụ về tăng trưởng kinh tế, cân bằng sinh thái và tiến bộ xã hội. Các thành viên của chúng tôi được tập hợp từ hơn 30 quốc gia và 20 ngành nghề chính. Chúng tôi cũng được hưởng lợi từ Mạng lưới toàn cầu của 38 ủy ban kinh doanh vùng và quốc gia và các tổ chức có liên quan đến hơn 1.000 nhà lãnh đạo trên quy mô toàn cầu. 10 tập đoàn, công ty tham gia sáng kiến phát triển bền vững ngành công nghiệp xi măng gồm CEMEX, Cimpor, HeidelbergCement, Holcim, Italcementi, Lafarge,  RMC, Siam Cement Industry, Taiheiyo Cement, và Votorantim.

(Còn nữa)

Mai Anh (ST từ Hội đồng DN Thế giới vì PTBV)
Nguồn: http://ximang.vn/nang-suat-xanh/bao-ve-moi-truong/sang-kien-phat-trien-ben-vung-nganh-cong-nghiep-xi-mang-p1–8188.htm

(+84) 976 657 658

Websales Facebook Đồng Lâm Kênh youtube Đồng Lâm Alibaba Đồng Lâm