Sáng kiến phát triển bền vững ngành công nghiệp xi măng (P2)

(07/03/2016 8:08:40 AM) Chúng ta không chỉ chịu áp lực bởi các lực lượng bên ngoài về việc xây dựng một chương trình phát triển bền vững. Rất nhiều phương thức hoạt động hiện tại, chẳng hạn như hiệu suất sử dụng năng lượng và kiểm soát khai thác đá là những  thành  tố  mấu  chốt  của  doanh nghiệp, và cũng là những bộ phận trọng yếu  của  chương  trình  phát  triển  bền vững. Các doanh nghiệp rất cần phải thay đổi để đáp ứng các nhu cầu mới trên thị trường.

Vì sao cần có một chương trình phát triển bền vững?

Phát triển bền vững có thể được hiểu là sự phát triển nhằm đáp ứng các nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai. Nó đòi hỏi một tầm nhìn dài hạn về tiến trình công nghiệp, bảo vệ những nền tảng đảm bảo cho chất lượng cuộc sống của con người: tôn trọng các nhu cầu cơ bản của con người và hệ sinh thái ở tầm cỡ quốc gia cũng như toàn cầu.

Chúng tôi đã quyết định thông qua một chương trình phát triển bền vững bởi ba lý do: chuẩn bị cho một tương lại bền vững hơn; đáp ứng mong đợi của các bên liên quan; tự tìm kiếm các cơ hội thị trường mới và tích lũy vốn từ những cơ hội đó.

Vai trò của ngành xi măng trong một tương lai bền vững hơn

Dân số toàn cầu đang gia tăng, tạo áp lực ngày càng lớn đối với các tài nguyên thiên nhiên cơ bản như đất đai và năng lượng. Điều đó đặt ra vấn đề cấp thiết phải  tìm  ra  cách  thức  sử  dụng  các nguồn  lợi  này  sao  cho  hiệu  quả  hơn.

Nhu cầu phát triển bền vững về mặt môi trường và xã hội như vậy đã trở thành một nội dung thảo luận quan trọng cho các Chính phủ, tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp.

Xi măng là một nguyên liệu quan trọng trong thi công cơ sở hạ tầng cần thiết để hỗ trợ sự phát triển đó.  Các  công  ty  cần  tham  gia  vào chương trình này để tìm hiểu ý nghĩa của nó với tương lai dài hạn của ngành công nghiệp xi măng.

Đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan

Nắm bắt được kỳ vọng của các bên liên quan và đáp ứng những kỳ vọng đó một cách thích hợp là vấn đề then chốt trong khả năng hoạt động kinh doanh của một ngành công nghiệp.

Chỉ bằng cách tạo dựng lòng tin và tôn trọng từ các đối tác, chúng ta mới có thể duy trì được “giấy phép hoạt động” của mình trên toàn thế giới.

Thông qua các cam kết có tính xây dựng, chúng ta sẽ nắm bắt được bối cảnh rộng hơn, cũng như tác động từ hành động của chính mình, đồng thời mỗi công ty có thể đưa ra được những quyết định sáng suốt hơn và xác định được các lĩnh vực hợp tác
với các bên liên quan để đạt các mục tiêu chung.

Chúng ta hiểu rằng các đối tác bên ngoài muốn thấy được

Chúng ta cần đáp ứng tất cả những kỳ vọng này. Tuy nhiên, còn phải tính đến những yếu tố khác. Các nhà đầu tư đang quan tâm hơn về cách giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội của doanh nghiệp vì ở những lĩnh vực này rất dễ gặp sai sót và có thể sẽ rất tốn kém.

Năng lực của chúng ta về quản lý rủi ro và duy trì uy tín của một ngành công nghiệp có trách nhiệm và thành công có thể sẽ là một yếu tố ngày càng quan trọng, giúp chúng ta tiếp cận các nguồn vốn trong tương lai.

Một số lao động hiện tại hoặc có tiềm năng làm việc với ngành đang đặt ra những câu hỏi tương tự về đóng góp cho xã hội và khả năng giải quyết về lâu dài các vấn đề môi trường và xã hội của ngành xi măng. Điều này có thể tác động đến khả năng của chúng ta trong tuyển dụng và giữ lại những nhân viên tận tâm và có trình độ.

Sự tiếp cận chủ động với phát triển bền vững. Dư luận chung cho rằng kinh doanh  là một phần của vấn đề “phát triển không bền vững”. Chúng ta tin rằng mình có thể và phải là một phần của giải pháp.Tính minh bạch cao hơn. Các đối tác muốn phán xét hiệu quả hoạt động của chúng ta vì lợi ích của chính họ.

Bằng chứng về các hoạt động quan trọng đã dẫn đến những thay đổi thực tế và bền vững. Đây là nhân tố thúc đẩy việc ban hành các quy định chặt chẽ hơn ở nhiều nơi trên thế giới.

(Còn nữa)

Mai Anh (ST từ Hội đồng DN Thế giới vì PTBV)
Nguồn: http://ximang.vn/nang-suat-xanh/bao-ve-moi-truong/sang-kien-phat-trien-ben-vung-nganh-cong-nghiep-xi-mang-p2–8191.htm

(+84) 976 657 658

Websales Facebook Đồng Lâm Kênh youtube Đồng Lâm Alibaba Đồng Lâm